MIKROBIOLOGIENS SCHWEIZERKNIV

Vores teknologi anvendes til at måle mængden af bakterier eller svampe i næsten alle omgivelser og materialer:

  • på overflader
  • i porøse materialer
  • i vand
  • i diesel og slam
  • i luften

Bakterier og svampe måles med henholdsvis Bactiquant og Mycometer test kits.

DOKUMENTERET TEKNOLOGI

Teknologien er testet og verificeret af US-EPA (den amerikanske miljøstyrelse) i 2011. De testede bl.a. reproducerbarheden som blev målt ved en relativ standard afvigelse på resultater på mellem 1,4 og 8,7%. Tallene inkludere variationen på både prøvetagning og analyse inklusiv apparatur og person relateret variation. Det er langt bedre end konkurrerende metoder. Teknologien er desuden beskrevet og testet i mange internationale videnskabelige tidsskrifter af uafhængige forskere.

HURTIGE PRØVESVAR

Med traditionelle dyrkningsmetoder tager det typisk fra 3-7 dage for at få et svar. Når vand testes for bakterier bliver resultatet et svar på hvordan vandkvaliteten var for 3-7 dage siden. Hvis man ved en skimmelsanering skal man vente en uge på at få svar vil det fordyre processen og vanskeligøre planlægning og logistik.

Med Mycometers teknologi har man resultatet inden for en time. 

Hurtige resultater er dog intet værd, hvis ikke de giver et relevant, pålideligt og reproducerbart resultat. Det er derfor været en kerne værdi for Mycometer at standardisere alt, dvs. både prøvetagning og analyse og det er et krav at alle der analyserer prøver med vores teknologi skal være certificerede og have været på kursus og bestået en eksamen.