MIKROBIOLOGIENS SCHWEIZERKNIV

Vores teknologi anvendes til at måle mængden af bakterier eller svampe i næsten alle omgivelser og materialer:

  • på overflader
  • i porøse materialer
  • i vand
  • i diesel og slam
  • i luften

Bakterier og svampe måles med henholdsvis Bactiquant og Mycometer test kits.

DOKUMENTERET TEKNOLOGI

Teknologien er testet og verificeret af US-EPA (den amerikanske miljøstyrelse) i 2011. US-EPA testede bl.a. reproducerbarheden som blev målt til en relativ standard afvigelse på resultater på mellem 1,4 og 8,7%. Tallene inkludere prøvetagning-, analyse-, apparatur- og personrelateret-variation. Det er langt bedre end konkurrerende metoder. Teknologien er desuden beskrevet og testet i mange internationale videnskabelige tidsskrifter af uafhængige forskere.

HURTIGE PRØVESVAR

Med traditionelle dyrkningsmetoder tager det typisk fra 3-7 dage for at få et svar. Når vand testes for bakterier bliver resultatet et svar på hvordan vandkvaliteten var for 3-7 dage siden. Hvis man ved en skimmelsanering skal man vente en uge på at få svar vil det fordyre processen og vanskeligøre planlægning og logistik.

Med Mycometers teknologi har man resultatet inden for en time. 

Hurtige resultater er dog intet værd, hvis ikke de giver et relevant, pålideligt og reproducerbart resultat. Det er derfor været en kerneværdi for Mycometer at standardisere prøvetagning og analyse. Det er et krav at alle brugere af Mycometer teknologi er uddannet både i teori og praksis og har afsluttet uddannelsesforløbet med en eksamen. Alle brugere får udstedt et certificeringsbevis og et personligt autorisationsnummer.