MIKROBIOLOGIENS SCHWEIZERKNIV

Vores teknologi anvendes til at måle mængden af bakterier eller svampe i næsten alle omgivelser og materialer:

  • på overflader
  • i porøse materialer
  • i vand
  • i diesel og slam
  • i luften

Bakterier og svampe måles med henholdsvis Bactiquant og Mycometer test kits.

DOKUMENTERET TEKNOLOGI

Teknologien er testet og verificeret af US-EPA (den amerikanske miljøstyrelse) i 2011. US-EPA testede bl.a. reproducerbarheden på analyseresultater som blev målt til at variere mellem 1,4 og 7,8 %. Dette er en reproducerbarhed som er langt bedre end den man observerer for andre konkkurerende metoder. Tallene inkluderer den variation der er på prøvetagning, selve analysen, forskelligt måleudstyr og på den variation der opstår når analysen udføres af flere personer. Mycometers metoder har igennem 15 år været beskrevet og testet af mange uafhængige forskere og resultaterne er publiceret i videnskabelige tidsskrifter.

HURTIGE PRØVESVAR

Med traditionelle dyrkningsmetoder tager det typisk fra 3-7 dage for at få et svar. Når vand testes for bakterier bliver resultatet et svar på hvordan vandkvaliteten var for 3-7 dage siden. Hvis man ved en skimmelsanering skal man vente en uge på at få svar vil det fordyre processen og vanskeligøre planlægning og logistik.

Med Mycometers teknologi har man resultatet inden for en time. 

Hurtige resultater er dog intet værd, hvis ikke de giver et relevant, pålideligt og reproducerbart resultat. Det er derfor været en kerneværdi for Mycometer at standardisere prøvetagning og analyse. Det er et krav at alle brugere af Mycometer teknologi er uddannet både i teori og praksis og har afsluttet uddannelsesforløbet med en eksamen. Alle brugere får udstedt et certificeringsbevis og et personligt autorisationsnummer.