VANDKVALITET I HELE VANDKÆDEN FRA RÅVAND TIL FORBRUGER

Målet for vores kunder inden for vandforsyning og industri er at producere vand af en ensartet og høj kvalitet. Det kræver kontrol med processen. Fordelen ved Mycometers analysemetoder i forhold til andre former for kvalitetskontrol, fx "inspektion", er en fokusering på tidlig sporing og forebyggelse af problemer frem for problemløsning efter skaden er sket. Mycometer har udviklet et enkelt og robust databehandlingssoftware som giver brugeren et hurtigt og udførligt overblik over vandkvaliteten. I dag anvendes Bactiquant i nogle af verdens mest avancerede vandforsyninger såsom Vitens i Holland og PUB i Singapore.

PROFESSIONEL KVALITETSSIKRING ISO 22.000 HACCP

Condair har været kunder hos Mycometer siden 2006. De er verdens førende inden for befugtning- og fordampningsprodukter og systemer til erhvervs- og industriel brug. Firmaet har udviklet et omfattende hygiejnesystem, HACCP, og er ISO 22.000-certificeret. Condairs serviceteknikere kan udføre diagnostik og verificering af hygiejnen on-location. Condairs teknikere arbejder i hele verden. I stedet for at vente dage på laboratorieanalyser kan de foretage udbedringer og verificere hygiejnen på minutter. Det har sparet tid og penge.

SKYLLETIDER REDUCERET FRA UGER TIL 24 TIMER

HOFOR, Hovedstadens Forsyningsselskab, har ansvaret for levering af vand til 1,5 millioner forbrugere. HOFOR driver mange vandværker og vedligeholder et stort ledningsnet. Bactiquant-teknologien har været et vigtigt redskab for HOFOR siden 2006. Anvendelsen af mikrobiologiske hurtigmetoder har gjort det muligt at reducere omkostningerne i forbindelse med renoveringer i ledningsnettet. Udover det, anvender HOFOR Bactiquant- teknologien i deres rutine-overvågning af vandkvaliteten. I forureningssituationer er teknologien et vigtigt supplement til de traditionelle analyse metoder, hvor hurtige analysesvar skaber overblik.

OPTIMERING AF BRUGEN AF BIOCIDER I OLIE- OG GASINDUSTRIEN

Olie- og gasindustrien anvender milliarder af liter vand ved boringer og hydraulisk frakturering. En god vandkvalitet er essentiel for effektiviteten. Bakteriel kontaminering kan forårsage korrosion af udstyr og forringe effekten af additiver.  Eliminering af bakterieaktivitet i olie- og gas-produktion er forbundet med betydelige omkostninger både finansielt og miljømæssigt. Bactiquant bruges til at optimere anvendelsen af biocider og reducere vandforbruget. Oile og gas selskaberne sparer ressourcer og reducerer samtidig miljøpåvirkningen.   

Bedre fiskevelfærd og rentabilitet i aquakultur

Bactiquant indgår i dag som rutinemålemetode ved flere europæiske videns-institutioner som forsker i Aquakultur.  En række forskningsprojekter har vist metodens relevans for bedre fiskevelfærd og rentabilitet i fiskeproduktion.

HYGIEJNE I KØLESYSTEMER

I kølesystemer er der ofte risiko for massiv bakterievækst. I Singapore har en af Mycometers partnere, HVS Engineering, afsluttet et stort projekt i et kølesystem som blev behandlet med elektrolyse. I projektet blev Bactiquant, det traditionelle kimtal og ATP metoden anvendt til at monitorere bakterieaktviteten i kølesystemet. HVS Engineering har på baggrund af resultaterne besluttet at anvende Bactiquant teknologien i deres fremtidige projekter.

RISIKOVURDERING I BYGNINGERS VANDSYSTEMER

Bactiquant kan anvendes til at identificere "hotspots" med forøget bakterieaktivitet i bygningers vandsystemer. I Danmark har Bactiquant været anvendt i flere store undersøgelser. Resultaterne viste at Bactiquant gav relevante og hurtige analyseresultater som kunne anvendes til at skabe geografisk overblik over den hygiejniske standard i store vandsystemer.  

VERIFICERING AF DEN AMERIKANSKE MILJØSTYRELSE (US-EPA)

Bactiquant-water blev i 2012 verificeret i US-EPAs verifikationsprogram for miljøteknologier. Verificeringen blev udført i samarbejde med Batelle, verdens største non-profit- udviklingsorganisation, lokaliseret i Ohio, USA.

Read more about the verification