SKIMMELSVAMP OG BAKTERIER

Skimmelsvamp og bakterier kan være skadelige for indeklimaet. De tre analysemetoder:

er udviklet som redskaber til professionelle til at evaluere mængden af skimmelsvamp eller bakterier i indeklimaet.

DANSK INDEKLIMA STANDARD DS-3033

Gennem innovation har Mycometer genopfundet luftprøver som i mange år med rette har haft et dårlig ry. Problemer med meget store variationer i resultaterne taget i samme rum gjorde luftprøver stort set uanvendelige. Løsningen hed aktiv prøvetagning og standardiserede protokoller.US-EPA testede i 2011 Mycometer air og fandt at reproducerbarheden af Mycometer air resultater er meget høj. Mycometer air er derfor valgt som den eneste metode til at måle skimmelsvamp i luften i den danske indeklima standard DS-3033

BAKTERIER I BYGNINGER

Bakterier i bygninger er et lidt overset problem set i forhold til den opmærksomhed skimmelsvampe får. Der er ingen tvivl om at skimmelproblemer er mere udbredt end bakterie problemer men der alligevel en række situationer hvor det er værd at kikke efter bakterier. Bakterier kan give anledning til nogle af de samme helbredseffekter som skimmelsvamp. Det mest oplagte problem med bakterier er efter skybrud og oversvømmelse. Kloakvand, med høje koncentrationer af bakterier, kommer op igennem toiletterne og efterhånden som vandet trækker sig tilbage vil bakterierne aflejre sig på primært horisontale overflader. Med Bactiquant-surface kan man få en hurtig vurdering af niveauet af bakterier og dermed træffe de rigtige afgørelser vedrørende den nødvændige sanering og rengøring. Læs mere

ASTMA OG SKIMMELSVAMP

Den svenske Professor Ragnar Rylander som gennem mere end 40 år har arbejdet med indeklima og lungesygdomme har for nylig fundet korrelation (sammenhæng) mellem natlig astma og skimmelsvampe i luften. Skimmelsvampe i luften blev målt med Mycometer®-air metoden.

Nocturnal asthma and domestic exposure to fungi. Terčelj M, Salobir B, Narancsik Z, Kriznar K, Grzetic-Romcevic T, Matos T, Rylander R. Indoor+Built Env. Indoor and Built Environment, September 25, 2012.  

RENOVERING AF SKIMMELSVAMP

Ved en skimmelsvamp renovering  er det vigtigt at 1) overflader med vækst af skimmelsvamp er lokaliseret og at der sker en afrensning af disse. Husk! det handler ikke om at slå skimmelsvampen ihjel men om at fjerne skimmelsvampen. 2) der laves kvalitetskontrol på de afrensede overflader for at sikre at afrensningen er succesfuld. 3) Der laves en slutrengøring hvilket betyder at der laves en generel rengøring i de rum som har været involveret i renoveringen. Herved fjernes de sporer og hyfestykker som kan være spredt over tid samt og som kan være spredt som følge af renoveringsarbejdet. 4) Der laves en aggressiv luftprøve som en kvalitetskontrol i de rum som er blevet renoveret.