SENESTE NYHEDER

Bactiquant-metoden - Marts 2018

Et af verdens mest anerkendte forsyningsselskaber Vitens i Holland har netop valgt at indføre danske Mycometers teknologi som standardmetode til at overvåge vandkvaliteten. På få minutter kan forsyningsselskabet nu afsløre og spore bakterier undervejs i produktionen, så forbrugerne får vand af højeste kvalitet.

25.000 analyser over en periode på 2,5 år har overbevist Vitens om at indføre Mycometers teknologi Bactiquant som standardmetode til måling af bakterieniveauet i vandet. Vandværket er kendt som frontløber inden for nye teknologier og er en af de vandforsyninger, som resten af verden kigger mod, når det gælder nye metoder. 

”Vitens har sat barren højt og har en professionel organisation, der følger vandet meget tæt fra råvand til forbruger for at sikre den højeste kvalitet. Derfor tester de hele tiden de nyeste teknologier til løbende at overvåge vandkvaliteten, så forbrugerne kan have tillid til, at der kommer rent vand ud, når de åbner for hanerne.

Det hollandske vandværk leverer vand til 5,6 millioner mennesker, hvilket svarer til 350 millioner m3 vand om året. Mycometers Bactiquant-teknologi er blevet udvalgt blandt en række nye teknologier, som Vitens har inde til afprøvning.

Bactiquant surface - Marts 2017
Vores produktudviklingsafdeling har fremstillet og succesfuldt testet en ny dyppevæske til Bactiquant surface prøver. Den betyder at prøve nu kan gemmes ved stuetemperatur i op til én uge efter de er taget inden de skal analyseres. Selvom langt de fleste prøver stadig analyseres indenfor 24 timer giver den nye dyppevæske fleksibilitet så man f.eks. kan sende prøver (Quickbrev) til analyse hvilket ikke tidligere var muligt.  

Skimmelsvamp i Storbritannien - Maj 2016 
Mycometer har startet et samarbejde med University College London omkring kortlægning af skimmelsvampe i bygninger i Storbritanien. Det er bl.a. hensigten af beskrive niveauet af skimmelsvamp i bygninger uden fugt og skimmelsvamp for derudfra at kunne stadfæste hvad der er unormale niveauer af skimmelsvamp. Arbejdet forventes færdiggjort medio 2017.