HISTORIE

Mycometer blev startet i 1998 som en udløber af et forskningsprojekt ved Københavns Universitet. I dag er Mycometers testmetoder til måling af skimmelsvamp og bakterier i bygninger de facto standard i Danmark og Mycometer er verdensførende inden for hurtigmetoder til afgrænsning af skimmelsvamp og bakterier i indeklimaet. Mycometer har også stor succes inden for måling af bakterier i vand og teknologien anvendes i dag af mange danske og udenlandske vandforsyninger. Ligeledes anvendes metoden i mange forskellige vandtyper indenfor industrien. Dette inkluderer, ultra-rent vand, procesvand, teknisk vand og spildevand. 

Mycometers første produkt, Mycometer®-testen, til måling af mængden af svampebiomasse på overflader blev præsenteret in 1999. Produktet Bactiquant®-water der måler bakterier i vand og andre væsker kom på markedet i 2007. To nye produkter blev føjet til porteføljen i 2009; Bactiquant®-surface, der måler på bakterier på overflader, og Mycometer-air der måler på mængden af skimmelsvamp i luftprøver (sporer, hyfefragmenter og mikrofragmenter). 

Mycometer A/S har patenter og registrerede varemærker. I 2009 blev datterselskabet Mycometer, Inc. åbnet i Tampa, USA, og i 2015 fortsatte ekspansionen til Asien, da firmaet åbnede et salgskontor i Singapore. 

FORRETNINGSIDE

Der findes en del hurtigmetoder indenfor mikrobiologi på markedet. Mange af disse er meget hurtige og særdeles nemme at udføre. Det nemme og hurtige er dog ofte på bekostning af testens pålidelighed. Mycometers forretningside er, at udvikle og sælge metoder der er hurtige men også robuste, reproducerbare og relevante - altså pålidelige.

  • HURTIG: Så hurtig som mulig uden at kompromittere pålideligheden.
  • ROBUST: Reduceret prøvehåndtering, tilstrækkelig prøvestørrelse og robust prøveanalyse.
  • REPRODUCERBAR: Standardiserede protokoller for prøvetagning og analyse.
  • RELEVANT: Følsomheden af testene kan reguleres så den passer til forskellige anvendelsesområder.

Mycometers analysemetoder er hurtige og giver rettidige resultater i modsætning til de traditionelle analysemetoder hvor det tage 2-6 dage at få et svar. Mycometers analyser kan udføres på 30 minutter. Vores teknologi er blevet verificeret af US-EPA (den amerikanske miljøstyrelse), som fandt en meget fin reproducerbarhed med en standardafvigelse (SEM) på resultaterne på 5,2%, når to personer med forskelligt analyseudstyr tager prøver og analyserer disse.