ANVENDELSER

Bactiquant-surface er udviklet til at vurdere om der er en bakteriel forurening på en overflade. Ved skybrud sker der ofte oversvømmelser af bygninger enten med overfladevand som typisk bare er regnvand mens vandet andre gange kommer op igennem kloaksystemet og derfor ofte bringer en mængde bakterier ind bygningerne. 

 

og bruges til kvalitetskontrol efter afrensning af overflader. 

Metoden bliver også brugt mer og mer til at undersøge bygninger med vandskade eller generelle problemer med fugt. I mange tilfælde tilkaldes konsulenter til at søge efter skimmelsvamp og overser undertiden muligheden for, at problemet kan være bakterier.

Metoden anvendes også til at måle på biofilm i tanke og rør.

Bactiquant-surface - anvendelser

  • Vurdering af omfanget af bakteriel forurening.
  • Kvalitetskontrol efter afrensning.
  • Test af fugtige bygningskonstruktioner.
  • Erstatning af endotoksin målinger.
  • Biofilm i vandtanke og rør.