DOKUMENTATION

Teknologien bag Bactiquant-surface metoden er veldokumenteret og er testet og verificeret af US-EPA (det amerikanske miljøstyrelse). Derudover er teknologien publiceret i flere tekniske afhandlinger i faglige tidsskrifter samt præsenteret ved videnskabelige konferencer (AIHce og AIOH). 

Publikationer

  • Assessment of the Bacterial Contamination and Remediation Efficacy after Flooding Using Fluorometric Detection. M. Reeslev, JC Nielsen, L Rogers. Accepted for publication ASTM Journal, 2011.
  • Rapid Technology for Assessment of the Bacterial Contamination and Remediation Efficacy after Flooding using Fluorometric Detection AIOH, 2012.

Bactiquant-surface - anvendelser

  • Vurdering af omfanget af bakteriel forurening.
  • Kvalitetskontrol efter afrensning.
  • Test af fugtige bygningskonstruktioner.
  • Erstatning af endotoksin målinger.
  • Biofilm i vandtanke og rør.