FORTOLKNING AF RESULTATER

Tolkningskriterierne skelner mellem om en overflade er snavset (kategori B) eller om den er har en egentlig bakteriel forurening (kategori C). Efter en afrensning af en bakteriel forurening skal resultaterne ligge i kategori A som betyder, at niveauet af bakterier er, som det der findes på overflader i normale ikke vandskadede bygninger på visuelt rene overflader. Der er således ikke sterilt men et normalt niveau af bakterier. 

 

 

 

BQS-tallet er >350  =    Bakterielt forurenede overflader

BQS-tallet er 26-350 = Snavsede overflader

BQS-tallet er 0-25  = Rene overflader

Bactiquant-surface - anvendelser

  • Vurdering af omfanget af bakteriel forurening.
  • Kvalitetskontrol efter afrensning.
  • Test af fugtige bygningskonstruktioner.
  • Erstatning af endotoksin målinger.
  • Biofilm i vandtanke og rør.