PRØVETAGNING

Ved prøvetagning for bakterier skal man være klar over, at bakterierne ofte er meget ujævnt fordelt på overflader og at der ikke altid er synlige tegn på hvor bakterierne er. Der kan således nogen gange være store forskelle på resultatet indenfor få cm's afstand. Det sikreste er derfor at tage flere prøver det anbefales at tage 3 prøver fra overfladen. Med tre prøver er der meget stor sandsynlighed for at opdage en eventuel bakteriel forurening, og hvis alle prøver er negative meget stor sandsynlighed for at der ikke er en bakteriel forurening.

Prøvetagning

  1. Sæt det selvklæbende arealmål på overfladen hvor prøven ønskes taget. 
  2. Bryd seglet på beholderen med vatpinden ved at dreje den røde prop. 
  3. Vatpinden fugtes derefter med den sterile væske i røret med det sorte låg.
  4. Hold ca. halvvejs nede på vatpinden (undgå at røre ved vattet). Brug nu vatpinden til grundigt at afrense områder givet ved arealmålet. Vatpinden holdes i en lav vinkel mod overfladen og roteres for at udnytte vattet mest muligt.  
  5. Sæt vatpinden tilbage i beholderen og notér hvor prøven er taget. Prøver kan gemmes i op til en uge inden analyse. Det anbefales dog, at analysen foretages så hurtigt som muligt efter prøvetagningen.

Bactiquant-surface - anvendelser

  • Vurdering af omfanget af bakteriel forurening.
  • Kvalitetskontrol efter afrensning.
  • Test af fugtige bygningskonstruktioner.
  • Erstatning af endotoksin målinger.
  • Biofilm i vandtanke og rør.