BACTIQUANT-WATER EGENKONTROL PÅ MINUTTER

Hurtige analysesvar til vandforsyning og industri

Bactiquant-water er en hurtigmetode til måling af total bakterier i væskeprøver. Metoden er verificeret af US-EPA i 2012 og indgår i Miljø- og Fødevareministeriets kogevejledning, "Vejledningen om håndtering af overskridelser af de mikrobiologiske drikkevandsparametre" fra marts 2013. Bactiquant er siden 2006 blevet anvendt i vandforsyningen til egenkontrol i hele vandkæden fra råvand til forbruger. I danske vandforsyninger anvendes Bactiquant i forbindelse med implementering af DDS og i mange virksomheder indgår Bactiquant i verificeringen af ISO 22.000 hygiejne styringssystemer HACCP. Internationalt anvendes Bactiquant i industrien og i nogle af de mest avancerede vandforsyninger i verden såsom Vitens i Holland og PUB i Singapore.

Når god vandkvalitet essentiel

I industrien og vandforsyningen har man brug for hurtige analysesvar. De traditionelle dyrkningsmetoder er arbejdskrævende og langsommelige og det betyder at vi ikke får resultatet når vi har brug for det. I vandforsyningen kan det betyde at væsentlige afvigelser fra den normale driftssituation først bliver opdaget når vandet er ude hos forbrugeren. I industrien kan det være forbundet med store omkostninger når vandkvaliteten ikke er i orden og man skal kassere produktioner eller bruge tid og ressourcer på større hygiejniske indgreb i produktionsapparatet. 

Bactiquant-water er professionel kvalitetsstyring i praksis

Vores partnere producerer vand af en høj og ensartet kvalitet. De arbejder med professionel kvalitetsstyring baseret på overvågning af vandkvaliteten i kritiske kontrolpunkter. Hurtige analyseresultater giver mulighed for at reagere på afvigelser fra den normale driftssituation. Er skaden sket anvender de Bactiquant til kildesporing og afgrænsning af forureningen. Er der brug for indgreb i vandsystemet eller processen kan man i løbet af minutter vurdere effekten. For vores partnere er Bactiquant professionel kvalitetsstyring i praksis: proaktivitet, overblik, rettitidighed, reaktion, styring og kildesporing.

Mycometer leverer fleksible løsninger skræddersyet til vores kunders specielle behov. Der kan være behov for analyser "on location" eller udstyr til analyser i laboratorier eller større operationer. Analysekemien er robust og har en holdbarhed på op til 24 måneder ved køleskabstemperatur. Alle Mycometers partnere har modtaget uddannelse i anvendelse af teknologien. Der er udviklet software (FDA-21 CFRdel 11 kompatibel). Softwaren giver overblik og databehandlingen er baseret på statistisk proceskontrol (ISO 11462-1).

 

 

Bactiquant-water - Anvendelses-muligheder

 • Kvalitetssikring af vandkilde/råvand
 • Vandværk (Aktivitet, processtyring)
 • Vand til fødevareproduktion
 • Distributionssystemer (færdigvand, WSP)
 • Verificering ( HACCP, DDS, ISO 22.000 )
 • Bæredygtige systemer (genanvendelse og lukkede kredsløb)
 • Teknisk vand (Elektronik, køletårne, befugtning)
 • Industriel procesvand
 • Overvågning og afgrænsning af forurening
 • Spildevand
 • Vand til rekreation
 • Akvakultur
 • biostabilitet (Genvækstpotentiale)

Bactiquant water applications

Read more here