HURTIGE OG TROVÆRDIGE RESULTATER

Mycometers analysemetoder anvendes til at måle mængden af skimmelsvamp eller bakterier i luft, vand, porøse materialer, partikler og slam. Skimmelsvamp måles med Mycometer-test kits og bakterier måles med Bactiquant-test kits.  

 

 

MYCOMETER
SURFACE

Mycometer® surface metoden anvendes til at måle mængden af skimmelsvamp på overflader. Metoden anvendes som dokumentation for at der er vækst af skimmelsvamp på en overflade, eller som kvalitetskontrol i forbindelse med afrensning af overflader. Metoden kan bruges til at måle skimmelsvampe i stort set alle prøvetyper, f.eks. inde i porøse materialer, i væsker, i korn og i mange fødevarer.  Læs mere om Mycometer-surface.

MYCOMETER
AIR

Mycometer air bruges til at måle mængden af skimmelpartikler i indeluften. Metoden kan som den eneste, måle alle typer af skimmelsvampepartikler; sporer, hyfe-fragmenter og mikro-fragmenter. Metoden anvender, ligeledes som den eneste, en standardiseret aktiv prøvetagning der mindsker risikoen for falske positive, og som giver en langt bedre representation af mængden af skimmelsvamp i et rum. Dette betyder at reproducerbarheden af analyseresultaterne ikke afhænger af hvornår prøven er taget eller af hvem. Læs mere om Mycometer-air.

BACTIQUANT
SURFACE

Bactiquant surface anvendes til af bestemme mængden af bakterier på en overflade. Oversvømmelser f.eks. efter skybrud hvor kloakvand trænger ind i bygninger efterlader ofte store mængder af bakterier på overfladerne når disse er tørret.  I bygninger/konstruktioner hvor der er permanente fugtproblemer kan der vokse store mængder bakterier som i nogen tilfælde synes at hæmme vækst af skimmelsvamp. Bactiquant surface bruges til at måle om der er brug for særlig grundig rengøring og som kvalitetskontrol efter denne rengøring. Læs mere om Bactiquant-surface.