DOKUMENTATION OG PUBLIKATIONER

Metoden er som den eneste metode på det danske marked blevet testet og verificeret af den amerikanske miljøstyrelse US-EPA i 2011. Det blev fremhævet at metoden er meget reproducerbar. Metoden er ligeledes den eneste der blev valgt til målinb af skimmelsvamp i luften i den danske indeklima standard DS-3033. Der er lavet en større svensk undersøgelse (1), hvor man har anvendt Mycometer metoden til at vurdere mængden af skimmelsvamp i énfamiliehuse. Samtidigt med prøvetagning blev huset inspiceret af en sagkyndig for at kortlægge evt. fugtskader og mulig vækst af skimmelsvamp. Der blev fundet en god sammenhæng mellem hvornår man målte høje niveauer i luften, og hvornår konsulenten fandt fugt-, og skimmelskader i huset.

Dansk Arbejdsmiljø Institut (2) har lavet luftmålinger og fundet, at der en god sammenhæng mellem det totale antal sporer bestemt ved mikroskopering og med enzymbestemmelserne, som anvendes i Mycometer-air metoden.

Teknologien bag Mycometer er desuden dokumenteret og vurderet i mange uafhængige internationale forskningstidsskrifter.

To nye studier (3 & 4) har vist en sammenhæng mellem et for høj niveau af skimmelsvamp målt med Mycometer-air og helbredspåvirkninger.

 • 1) En svensk undersøgelse har fundet et højere niveau af NAHA-ensymaktivitet i luftprøver fra bygninger med skimmelsvamp problemer i forhold til kontrollerede bygninger.
  →  Airborne enzyme measurements to detect indoor mould exposure. Journal of Environmental Monitoring, R. Rylander, M. Reeslev and T. Hulander.010, 12, p.2161–2164.
 • 2) Studiet har påvist NAHA-enzymaktivitet i mikrofragmenter fra skimmelsvamp.
  →  NAGase activity in airborne biomass dust and relationship between NAGase concentrations and fungal spores. Aerobiologia, 19, 97 – 105. A.M., Madsen. 2003.
 • 3) Et højt niveau af NAHA-aktivitet i luftprøver blev fundet i hjem af patienter med Sarkoidose, især dem med tilbagevendende tilfælde af sygdommen.
  → Airborne enzyme in homes of patients with sarcoidosis. Terčelj M, Salobir B, Rylander R. Env Health 2011; 10:8-13.
 • 4) En sammenhæng mellem NAHA-aktivitet og natlig asthma.
  → Nocturnal asthma and domestic exposure to fungi. Terčelj M, Salobir B, Narancsik Z, Kriznar K, Grzetic-Romcevic T, Matos T, Rylander R. Indoor + Built Env 2012; in print.
 •  Studiet demonstrerede at aggressiv prøvetagning kraftigt forbedrer den prædikative værdi af luftprøver.
  →  Aggressive Sampling, Improving the Predictive Value Of Air Sampling For Fungal Aerosols. M. Reeslev, M. Miller, JC Nielsen, L Rogers. Proceedings of Indoor Air Conference, ISIAQC. June 2011.

Mycometer-air - Anvendelses-muligheder

 • Bestemmelse af niveauet af skimmelsvamp i et rum
 • Kvalitetskontrol efter slutrengøring
 • Kildesøgning 
 • Rutine tjek af skimmelniveauet