FORTOLKNING

Resultaterne inddeles i fire kategorier, som er baseret på undersøgelser af, hvad niveauet af skimmelsvamp er i normale sunde bygninger. Udfra denne viden er det så muligt at fastslå når, og hvormeget man er uden for dette normalområde. Årsagen til et resultat uden for normalområdet bør altid findes.

Kategori A+ er det niveau der findes i  normale ikke fugtskadede bygninger med en høj rengøringsstandard.

Kategori A er det niveau, der findes i normale ikke fugtskadede huse med normal rengøringsstandard.

Kategori B resultater indikerer, at niveauet er noget højere, end man finder i normal huse med normal rengøringsstandard. Dette kan skyldes et dårligt rengøringsniveau. Hvis rengøringsniveauet er højt bør man grundigt undersøge for om der er en kilde til skimmelsvamp, altså om der findes vækst af skimmelsvamp.

Kategori C resultater indikerer et højt niveau af skimmelsvamp. I normale ikke fugtskadede bygninger forekommer kategori C svar kun når rengøringsstandarden er meget dårlig. Hvis ikke dette er tilfældet må det forhøjede niveau skyldes, at der er en kilde (vækst af skimmelsvamp). Et kategori C resultat bør altid grundingt udredes, dvs. der bør kikkes ekstra grundigt efter årsagen til det forhøjede niveau.

Kilder til forhøjede niveauer af skimmelsvamp i luften kan være synlig vækst, ikke synlige vækst (ses oftest i kolde rum hvor der kan komme et let lag af skimmelsvamp på overflader og som ikke altid er umiddelbar synlig), og vækst skjult i konstruktionen. Men det kan også skyldes andet end bygningsrelateret skimmelvækst. Er rengøringen meget mangelfuld, kan der være ophobet skimmelsvamp fra udendørskilder i støvet. Potteplanter, opfugtet brænde til pejsen, træflis, opfugtet tøj, opfugtede papkasser, rådden frugt osv. kan ligeledes give anledning til forhøjet niveau af  skimmelpartikler i indeluften.

Med en Mycometer-air luftprøve bestemmes hvor belastet indeklimaet er af skimmelsvamp og dermed niveauet af skimmelsvamp i luften der indåndes. En A+ eller A måling betyder, at der p.t. er en fin luftkvalitetmed hensyn til skimmel,  og at man fint kan opholde sig i rummet. En A+ eller A måling udelukker dog ikke, at der kan være skjult skimmelvækst f.eks under gulvet eller bag en forsatsvæg.  Hvis sporer eller andre partikler ikke kan trænge ind i rummet, hvor målingen foretages, vil de naturligvis heller ikke måles. Selvom sporene ikke trænger ind i rummet (i et antal hvor de påvirker indeklimaet), bør en sådan skjult skimmelvækst dog altid betragtes som potentielt skadelig for helbredet og fjernes.