SKIMMELSVAMP I LUFTEN - MYCOMETER-AIR

Mycometer®-air testen er en dansk udviklet hurtig-metode til kvantificering af skimmelsvamp i luft. Den patenterede teknologi, der anvendes i Mycometer®-air, er hurtig og meget sensitiv, og gør det muligt at udføre prøvetagning og analyse på stedet indenfor ca. én time. Mycometer air er som den eneste metode til at måle skimmelsvamp i luften valgt til brug i den danske indeklima standard DS-3033.

Metoden kan udføres af alle, der har bestået et obligatorisk certificeringskursus, der tager ca. 5 timer. På kurset læres at tage prøver, udføre analysen samt fortolke resultaterne. Herudover er der en generel gennemgang af, hvorledes skimmelsvamp forekommer i luften, samt hvilke faktorer der kan påvirke luftmålinger, databehandling og fejlkilder.

Luftprøver er, med rette, blevet kritiseret for kun at give et øjebliksbillede af, hvad der er i luften. for at imødegå dette, har Mycometer udviklet en standardiseret såkaldt ”aggressiv eller aktiv prøvetagning”, der udføres ved, at man blæser en luftstrøm hen over alle overflader i rummet. Herved vil svampepartikler blæses op i luftenmålingerne bliver uafhængige af hvilket aktivitetsniveau der har været i rummet inden prøvetagning. (læs mere under menu punktet "fortolkning")

Med Mycometer-air testen måler man både på levende og døde partikler fra skimmelsvampe. Dette er vigtigt da døde partikler (sporer, mikrofragmenter m.m.) indeholder de samme helbredsskadelige stoffer som levende. Ved brug af de traditionelle metoder baseret på dyrkning af skimmelsvampe på agar, bestemmes kun de svampesporer, der spirer og danner en koloni. Denne fraktion af skimmelpartikler udgør typisk ikke mere end 1-10 % af de tilstedeværende skimmelsvampe partikler i luften.

For at kunne udføre luftanalyser for skimmelsvamp med Mycometer®-air skal man have; 1) et måleudstyr og 2) en luftpumpe med et rotameter til måling af luftflow.

Måleudstyret består af et håndholdt fluorometer, to laboratoriestativer, en pipette, et digitalt termometer og et stopur. Dette udstyr anvendes ikke kun til luftmålinger, men også hvis man ønsker at kunne måle skimmelsvamp på overflader (Mycometer®-surface) eller bakterier på overflader (Bactiquant®-surface). 

Luftpumpe
Til prøvetagning skal der anvendes en kraftig pumpesom kan suge luft igennem det filter der anvendes til at opsamle skimmelpartiklerne. Mycometer har to forskellige pumpetyper man kan vælge mellem og har desuden en semiautomatisk model hvor pumpen er bygget ind i en solid kuffert og hvor pumpen selv kan slukke efter den fastsatte tid. En startpakke til prøvetagning indeholder udover pumpen, et rotameter til måling af flowhastighed og et trefod stativ til opsætning af luftfilter, en taske, en håndholdt blæser (til aggressiv prøvetagning) med batteri og lynoplader, og et åndedrætsværn med filtre.

Mycometer-air - Anvendelses-muligheder

  • Bestemmelse af niveauet af skimmelsvamp i et rum
  • Kvalitetskontrol efter slutrengøring
  • Kildesøgning 
  • Rutine tjek af skimmelniveauet