PRØVETAGNING MED MYCOMETER AIR

Protokollen for en prøvetagning: Der anvendes en 25 mm filterkassette (som vist på billedet) indeholdende et MCE membran filter med porestørrelsen 0,8 μm. 300 l luft skal trækkes igennem filteret med en flow hastighed få 20 liter per minut (l/m) i 15 minutter. Prøven tages i en højde 1,45 m over gulvhøjde. Har man ikke mulighed for at opnå en flow hastighed på 20 l/m, må man anvende den flow hastighed man nu kan få (dog mindst 5 l/m). Man skal ikke kompensere den lavere flow hastighed med en længere prøvetagningstid. Det er vigtigt at man altid laver prøvetagningen på15 minutter. Man kompenserer så for det lavere prøvevolumen i sine beregninger.

Aggresiv eller aktiv prøvetagning

Langt den største årsag til variationer i målinger af koncentrationen af skimmelpartikler i et rum er, hvormeget aktivitet der har været i rummet inden prøvetagningen. Tager man en luftprøve i et rum hvor der ikke har været personer i ca. 8 timer vil der være meget lidt skimmelsvamp at måle i luften uanset hvormeget skimmel der faktisk er i rummet. Dette hænger sammen med at skimmelsvampesporer har en størrelse og en massefylde der gør, at de i luft uden bevægelse vil dale med ca. 1 meter i timen.De lægger sig altså på overflader i rummet hvis ikke der er luftbevægelse til at holde dem i luften. En hvis luftbevægelse kan dog bring sporerne op i luften igen. Det betyder altså at når der er aktivitet i et rum kommer der bevægelser i luften og sporer der ligger på overflader kan blive hvirvlet op og blive luftbårne igen. Forsøg har vist at i rum hvor der ikke har været aktivitet i ca 12 timer måler man typisk kun 1-9% af det skimmelsvamp man måler i dette samme rum efter der har været personer inde i rummet (f.eks. elever i en skoleklasse).
For at eliminere denne store fejlkilde har Mycometer udviklet en protokol for hvad vi kalder aggressiv eller aktivitets prøvetagning.

I denne protokol anvendes en Makita LXT BUB182Z trådløs blæser. Den skaber en maksimal luftstrøm på ca. 43 liter pr. sekund (1,53 ft3/s), som er næsten det samme som de fleste støvesugere i husholdningen. Lufthastigheden på 2 meter afstand af blæseren er 3,3 m/sek. Den skal bruges uden tilbehør, som fx plastikstykket til retningsbestemt blæsning. Der blæses så på overflader i rummet og 2 minutter efter ophør af blæsning, startes pumpen. Prøvetagningen foregår i 15 minutter med en flowhastighed gennem filteret på 20 liter/min. Denne aggressive prøvetagning eliminerer stort set falske negative (altså et måle resultat der siger ingen problemer, selvom der faktisk er et problem) og gør at man kan lave målinger der kan reproduceres. Prøvetagning foretages efter blæsning som beskrevet ovenfor. 

Eksempler på spørgsmål du kan få svar på med en reproducerbar prøvetagningsmetode til luft:

  • Er der et forhøjet niveau af skimmelsvamp i et rum?
  • Er der store forskelle på niveauet i forskellige rum kan det hjælpe med at lokalisere kilden.
  • Er slutrengøringen efter en skimmelsanering succesfuld?

Mycometer-air - Anvendelses-muligheder

  • Bestemmelse af niveauet af skimmelsvamp i et rum
  • Kvalitetskontrol efter slutrengøring
  • Kildesøgning 
  • Rutine tjek af skimmelniveauet