FORTOLKNING AF RESULTATER

I forbindelse med diagnosticering af skimmelsvampe problemer, er det vigtigt at få klarhed over om der er vækst af skimmelsvamp på en overflade. Der er nemlig altid en del skimmelsvamp hvad man kan kalde naturligt forekommende skimmelsvamp i vores bygninger. En metode skal derfor kunne skelne mellem narturlig forekomst og egentlig vækst af skimmelsvamp. Der kommer kun vækst af skimmel når der er fugtproblemer og når det er tilfældet medfører denne vækst en stor øgning i den indendørs koncentrationaf skimmel. Fugtskaden skal altså findes og udbedres for at løse et problem der fører til en forhøjelse af skimmelsvampe niveauet i en bygning. Mycometer surface kan skelne mellem naturligt forekommende niveauer og egentlig vækst af skimmelsvamp.

Hvis skaden er sket kan man med Mycometer surface ligeledes måle om en afrensning af skimmelsvamp fra en overflade har været effektiv.Definintionen på en succesful afrensning er at der efter afrensning ikke må være et højere niveau end hvad der findes på visuelt rene overflader i bygninger uden fugt og skimmelproblemer.

Mycometer surface testen giver klare svar hvad resultaterne betyder. Resultaterne inddeles i tre kategorier, A, B og C. Et kategori A svar betyder at overfladen har et niveau af skimmelsvamp som det man finder på visuelt rene overflader i bygninger uden fugt og skimmelproblemer. Et kategori B svar betyder at niveauet af skimmelvamp på overfladen er som det man finder på støvede snavsede overflader hvor sporer kan ophobes men hvor der ikke er vækst af skimmelsvamp. Et kategori C svar betyder at der er vækst af skimmelsvamp på overfladen. Fortolkningskriterierne blev fastlagt i 2001 på baggrund af indsamlede data udført i samarbejde med Statens Byggeforskningsinstitut og DTU (Danmarks Tekniske Universitet).

Når matriale prøver undersøges (f.eks. isoleringsmaterialer eller puds og beton) er der ligeledes tre kategorier. De afgrænsende værdier er anderledes end dem på overflader men fortolkningen giver mulighed for at differentiere mellem kontaminerede materialer (med skimmelsvampevækst) og ikke-kontaminerede materialer.

Fortolkning af Mycometer surface prøver

Prøver fra en overflade på 9 cm2 og analyseret efter Mycometers vejleding for prøvetagning. 

Kategori A: Mycometers overflade (MMS)-værdi ≤ 25 FLU.
Omfang af skimmelsvampevækst er ikke højere end normal baggrundsniveau. Dette er succeskriteriet for rengøringen af overflader kontamineret med skimmelsvampevækst. 

Kategori B: 25 < MMS-værdien ≤ 450 FLU.
Omfanget af skimmelsvampevækst er højere end normal baggrundsniveau. Dette er oftest på grund af en høj koncentration af sporer og hyfefragmenter fra støvaflejringer. I nogle tilfælde kan det være tegn på gammel skimmelsvampeskade (skimmelsvampevækst).

Kategori C: MMS-værdi >  450 FLU.
Omfanget af skimmelsvampevækst er højt og højere end normal baggrundsniveau. Dette er på grund af skimmelsvampevækst på overfladen. 

FLU = Fluorescense Units (Fluorescensenheder)

Fortolkning af isoleringsmateriale prøver taget og analyseret efter Mycometers protokoller.

100 mg prøver analyseret efter Mycometers vejledning om prøvetagning og analyse af isoleringsmaterialer. 

Kategori A: Mycometer-værdi ≤ 150 FLU.
Omfanget af skimmelsvamp er ikke højere end normal baggrundsniveau i relativt nye isoleringsmaterialer. 

Kategori B: 150 < Mycometer-værdi ≤ 450 FLU.
Omfanget af skimmelsvamp er højere en normal baggrundsniveau. Dette er typisk på grund af en høj koncentration af sporer i støvaflejringer. 

Kategori C: Mycometer-værdi > 450 FLU.
Omfanget af skimmelsvamp er højt og højere end normal baggrundsniveau. Dette er på grund af vækst af skimmelsvamp i isoleringsmaterialet.  

FLU = Fluorescense Units (Fluorescensenheder)

Fortolkning af prøver taget og analyseret efter Mycometers protokoler for undersøgelse af cementholdige materialer

300 mg prøver analyseret efter Mycometers vejledninger om cementholdige materialer (mørtel og forskellige cementtyper).

Kategori A: Mycometer-værdi ≤ 60 FLU.
Omfanget af skimmelvamp er ikke højere end normal baggrundsniveau. 

Kategori B: < Mycometer-værdi ≤ 200 FLU.
Omfanget af skimmelsvamp i materialet er højere end normal baggrundsniveau. Resultater i kategori B indikerer let skimmelsvampekontaminering, fx mulig aflejring af svamperester, som ofte ses i ældre mørtel/beton-materialer. 

Kategori C: Mycometer-værdi > 200 FLU.
Omfanget af skimmelsvamp i materialet er højt og højere end normal baggrundsniveau. Der er skimmelsvampevækst i materialet. 

FLU = Fluorescense Units (Fluorescensenheder)

Anvendelser af Mycometer-surface

· Kvalitetskontrol efter afrensning af skimmelvækst.
 
· Dokumentation af skimmelvækst på overflader. 

·
Vise at misfarvning ikke er skimmelsvamp.

·
 Undersøgelse for skimmelsvamp inde i materialer.

·
 Afgrænsning af skimmelvækst .

·
 Kvalitetskontrol af ventilations systemer.