MATERIALE PRØVER (porøse materialer)

UNDERSØGELSE AF PORØSE MATERIALER:

I opfugtede porøse materialer findes størstedelen af skimmelsvampevæksten inde i materialerne frem for kun på overfladen. Som den eneste testmetode kan man med Mycometer surface metoden måle hvor meget skimmelsvamp der er inde i materialet. En passende materialeprøve (afvejet) kommes direkte i væsken med enzymsubstrat. Enzymsubstratet trænger ind i materialet og reagerer med tilstedeværende skimmelsvamp. Analysetiden er den samme om ved analyse at vatpind, mens fortolkningen er lidt anderledes. Resultaterne vises som fluorescens dannet per mg materiale. Kontakt os for vejledning og protokoller.  

Eksempler på relevante materialer til materialeprøver er: 

  • Isoleringsmaterialer, fx mineraluld og glasuld
  • isolerende loftsplader
  • Mørtel, beton og andre cementholdige materialer

Vejledninger er tilgængelige for nogle materialer, fx isoleringsmaterialer og i materialer med cement (mørtel/ beton).

Isoleringsmaterialer

De fleste isoleringsmaterialer består af uorganiske fibre, og man skulle ikke tro at de kunne blive angrebet da skimmelsvamp har brug for organiske materialer som næring. Isoleringen indeholder faktisk organiske stoffer i form af de bindere der skal til for at holde fibrene sammen. Desuden vil der over tid samles støv med organisk indhold som ligeledes kan udnyttes af skimmelsvampene.Det betyder i praksis at hvis isolering opfugtes kommer der vækst af skimmelsvamp i isoleringen. Undersøgelser har vist at en visuel evaluering ikke duer til at bestemme om der er vækst af skimmelsvamp i isoleringen. Den kan se misfarvet ud men ikke indeholde skimmelvækst og omvendt se fin ud men indeholde en masse skimmelvækst.

Mycometer har udviklet en protokol for undersøgelser af skimmelsvamp i isolering.

Cementagtige materialer:

Materialer som puds og beton der indeholder cement, har ofte en naturlig beskyttelse mod vækst af skimmelsvamp p.g.a. høj alkalinitet (pH 11.5-12.5). Men over tid sker der en forsuring p.g.a. carbonatisering, hvor cementens Ca(OH)2 reagerer med luftens CO2 og danner CaCO3, hvorved pH over tid ender på pH 7-8. Denne proces accelereres af tilstedeværelse fugt.  Når pH er under ca. 9 begynder der at kunne vokse skimmelsvamp inde i materialerne. Der kan undertiden være store mængder skimmelsvamp inde i disse materialer.

Anvendelser af Mycometer-surface

· Kvalitetskontrol efter afrensning af skimmelvækst.
 
· Dokumentation af skimmelvækst på overflader. 

·
Vise at misfarvning ikke er skimmelsvamp.

·
 Undersøgelse for skimmelsvamp inde i materialer.

·
 Afgrænsning af skimmelvækst .

·
 Kvalitetskontrol af ventilations systemer.