PRØVETAGNING PÅ OVERFLADER

  1. Sæt det selvklæbende arealmål på overfladen hvor prøven ønskes taget. 
  2. Bryd seglet på beholderen med vatpinden ved at dreje den grønne prop. 
  3. Vatpinden fugtes derefter med den sterile væske i røret med det grønne låg.
  4. Hold ca. halvvejs nede på vatpinden (undgå at røre ved vattet). Brug nu vatpinden til grundigt at afrense områder givet ved arealmålet. Vatpinden holdes i en lav vinkel mod overfladen og roteres for at udnytte vattet mest muligt.  
  5. Sæt vatpinden tilbage i beholderen og notér hvor prøven er taget. Prøver kan gemmes i op til en uge inden analyse. Det anbefales dog, at analysen foretages så hurtigt som muligt efter prøvetagningen. 

Anvendelser af Mycometer-surface

· Kvalitetskontrol efter afrensning af skimmelvækst.
 
· Dokumentation af skimmelvækst på overflader. 

·
Vise at misfarvning ikke er skimmelsvamp.

·
 Undersøgelse for skimmelsvamp inde i materialer.

·
 Afgrænsning af skimmelvækst .

·
 Kvalitetskontrol af ventilations systemer.